متن کامل: پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی: بررسي تطبيقي جايگاه حقوقي اسير جنگي در حقوق بين‌الملل عمومي

گرایش :  فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان : بررسي تطبيقي جايگاه حقوقي اسير جنگي در حقوق بين‌الملل عمومي

Continue reading

دانلود فایل پایان نامه : دانلود پایان نامه کشاورزی-اقتصاد کشاورزی:مقایسه روش‌های مختلف قیمت‌گذاری آب کشاورزی با استفاده از رهیافت برنامه‌ریزی ریاضی مثبت

با عنوان:مقایسه روش‌های مختلف قیمت‌گذاری آب کشاورزی با بهره گیری از رهیافت برنامه‌ریزی ریاضی مثبت -مطالعه موردی اراضی پایین‌دست سد گلستان

Continue reading