دانلود فایل پایان نامه : دانلود پایان نامه کشاورزی-اقتصاد کشاورزی:مقایسه روش‌های مختلف قیمت‌گذاری آب کشاورزی با استفاده از رهیافت برنامه‌ریزی ریاضی مثبت

با عنوان:مقایسه روش‌های مختلف قیمت‌گذاری آب کشاورزی با بهره گیری از رهیافت برنامه‌ریزی ریاضی مثبت -مطالعه موردی اراضی پایین‌دست سد گلستان

Continue reading